Om Camilla

Varje behandling och session skapas enligt dina förutsättningar och behov. Varje möte är betydelsefullt.

Vi behöver livskraft för att kunna leva vårt liv helt och fullt, för att må bra och ha en god hälsa. Vi måste också fylla på med mer kraft än den vi förbrukar annars blir den svag och otillräcklig. Detta kan visa sig genom ett sämre immunförsvar, trötthet och ohälsa. Livskraft och energi får vi naturligt genom olika källor t.ex. näringsrik föda, tillräckligt med vila, rörelse, goda relationer och naturens egna krafter. Livets kraft verkar överallt, i oss och runt oss. Med en Naturmedicinsk behandling kan jag hjälpa dig att stärka och balansera denna kraft och ge en ökad möjlighet för helande och hälsa.

Jag erbjuder också Infinity Healing och Kanaliserade Budskap.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så arbetar jag kontinuerligt med min egen personliga utveckling och i mina behandlingar så väver jag in min intuition och healing samt budskap och vägledning från änglar och andliga guider.

Jag ser fram emot att möta dig!

 

Each treatment and session is created according to your conditions and needs. Every meeting is important.

We need energy, life force, to be able to live our lives fully, to feel good and have good health. We must also replenish with more energy than the one we consume, otherwise it will be weak and insufficient. This can manifest itself through a weakened immune system, fatigue and ill health. We get energy naturally through various sources e.g. nutritious food, enough rest, movement/exercise, good relationships and nature’s own forces. The life force works everywhere, in us and around us. With a Nature Medical treatment, I can help you to strengthen and balance your life energy/life force to provide an increased opportunity for healing and health.

I also offer Infinity Healing, Rising Star Healing and Channeled Messages.

To be able to help you in the best way, I continuously work with my own personal development and in my treatments I weave in my intuition and healing as well as messages and guidance from angels and spiritual guides.

I look forward to meeting you!

 

 

2021 Rising Star Practitioner Initiation and Training – Certified Rising Star Healing Practitioner

2021 Light Language Accelerator course with Jamye Price – Light Language Channel

2021 Light Language course with Jamye Price

2021 Psychic Development Masterclass - ongoing during spring

2020 Ascension 2020 with Judy Satori

2020 Workshop with Tim Whild, Diana Cooper and Rosemary Stephensson

2019 Mentorship with Birkan Tore

2019 Ascension Workshop with Tim Whild

2018 Ascension Workshop with Tim Whild

2018 Infinity Healer Course 1 & 2 – Certified Advanced Infinity Healer

2017 Angelic Mediumship with Birkan Tore – Certified Angel Medium

2015 Akashic Course 1 & 2 with Lisa Barnett

2012-2013 Kommunikationsteknik på djupet

2009-2011 Naturmedicin på Naturmedicinska Akademin – Diplomerad Naturmedicinsk terapeut

2008-2009 Friskvård med inriktning massage och spa – Diplomerad Massageterapeut och Diplomerad Spaterapeut